Naša spoločnosť SIBA-B s.r.o. bola založená v roku 1998. Začiatky svojej činnosti venovala len obchodu, neskôr rozšírila svoje aktivity aj do oblasti realitného trhu a medzinárodnej kamiónovej prepravy. Vzhľadom na zvyšovanie obratu spoločnosti boli kladené vyššie nároky na evidenciu, čím bolo potrebné personálne posilniť ekonomické oddelenie firmy. Po vybudovaní kvalitného ekonomického úseku pre vlastne potreby ,sme sa rozhodli ponúknuť naše dlhoročné vedomosti a skúsenosti z oblasti spracovania kompletnej účtovnej a personálnej agendy trhu. Dnes ma naša spoločnosť stabilnú pozíciu na trhu a pokrýva široké spektrum požiadaviek našich spokojných zákazníkov.